“പാദസ്വരം”

VID-People-with-psychosocial-disabilities

കർക്കിടകത്തിലെ മഴ പെയ്തുതോർന്ന സന്ധ്യയിൽ അവളുടെ വരവും കാത്ത് ഞാൻ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കണ്ണുംനട്ട് ഇരുന്നു.

കയ്യിൽ പാൽ പാത്രവുമായി അവൾ ഈ വഴി പോകുവാൻ സമയമായിരിന്നു.

പുതച്ചിരുന്ന കരിമ്പടത്തിൻ്റെ ഇളം ചൂടാസ്വദിച്ചു അവളുടെ വരവിനായ്, അവളുടെ പാദസ്വരത്തിൻ്റെ കിലുക്കവും കാതോർത്ത് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു.

പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ആ വശ്യ സൗന്ദര്യം കണ്ട് കണ്ട് എപ്പൊഴൊ ആ ജനലഴികളിൽ തല ചായ്ച്ചു മയങ്ങിപ്പോയ്.

ഒരു കിലുക്കം കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്ന ഞാൻ ആകാംഷയോടെ വെളിയിലേക്കു നോക്കി. പക്ഷെ അവൾ വന്നില്ല.

ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാലുകളിലേക്കു ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു. ഞാൻ കേട്ട ആ ശബ്ദം എൻ്റെ കാലിൽനിന്നുമായിരുന്നു.

“മന:സ്സിൻ്റെ ഭാരം മറയ്ക്കാൻ കാലം കരുതിവെച്ചിരുന്ന സമ്മാനം എൻ്റെ കാലിൽ നിന്നും ജനലിൻ്റെ ഒരഴിയിലേക്കു ബന്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s